Montavimo instrukcija


Prieš montuojant kaminą reikia „paploti” per keramikini vamzdį, kad isitikinti ar visi vamždžiai yra sveiki, nes gali būti nematomi įtrūkimai susidariė transportortavimo metų. Sugadinta keramikini vamzdį galima atskirti pagal „tuščia” garsą, keraminis įdėklas turi „skambėti”, ne galima naudoti sugadintų vamždžių.

 • Keraminiai kaminai statomi kaip atskira konstrukcija, izoliuota nuo likusių pastato dalių.
 • Kiekviena kaminą reikia tinkuoti.
 • Sumontavus kaminą reikia atlikti kamino sertifikavima, tai atlieka įmonės darbuotojas.
 • Kamino viršuje būtinai privalote sumontuoti nerūdijančio plieno stogelį..
KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA1)Izoliuojame kamino pamatą Hydro izoliacija.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA2)Pirma blokelį mūrijame ant skiedinio.Vidu užpilame betonu.
Kamino blokelį padedame idealiai lygiai. Ant užbetonuoto blokelio dedame antra kamino bloka ir užbetonuojame jo vidų dar 8 cm. Dedame kondensato surinkėją.laukiame kol betono skiedinys išdžius.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA3Blokelius klijuojame ant skiedinio, siūlės storis 10mm- 15mm
. Išdėtamskiedinyje dedam kondensatorinktuvą kaip reikia jį derinant ( prijungiantprie sistemos kondensato rinktuvoalkūnė). Sekančių žingsnių yra iškirpimasangos kamino blokelį skirtai ventilacinemsgrotelėms kaminą vedinti, irtuo pačių davedimas angos kondensatorinktuvo.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA4Prieš montavimą sekenčio blokelio,iškerpam blokelį skylė skirta pravalaiir revizinem duralėm. Iškirpta skylėvisai savo grandinėj tūri būti 2cm didesnenuo išorinio rėmo pravalos. Į blokalį įdedamizoliacija iš mineralinės vatos. Izoliacija susidedaiš trijų arba keturių šiferių ilgio 0,33mb. Reikiapagal eilę montuoti kaminą: pirmiausia blokelis,veliau otulina (mineralinė vata), pačioj pabaigojkeraminis elementas. Elementai yra suderintiprie savęs.Jungiat keraminius vamzdžius reikia naudoti tikprijungtus klijus rūgštiems atsparus (instrukcijakaip naudoti prijungta yra prie vokelio). Priešpadejima rugštiems atsprų klijų vamzdžius reikiapašalinti dulkias ir suvilgint drėgmė kempinė.Optimalus sluoksnis skiedinio tai 3mm. Perteklius klijų reikia pašalint drėgmė kempinė.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA5Prieš montuojant kita korpusą su blokaisiškirpt reikia keturkampį kad įeitų prijungimotrišakis. Skylė turi turėti matmenystokias kad priekine plokštelė iš mineralinėsvatos apgaubtų trišaki ne mažau nei 5 cm iš kiekvienos pusės.

DĖMESIO! Montavimas prijungiamos išmetamųjųdujų vamzdžio prie katilo darom ne ankščiau nei po5 dienų nuo užbaigimo statymo kamino. Ne užmontavimaspriekinės plokštelės būna dažniausių išpriežasčių trūkinėjimo kamino.
KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA6Vamzdis turėtų būtį įvestas į trišakimax. gyliui 60mm. Tarp vamzdžio ir trišakioišmetamosioms dujoms reikia naudotidilatacija: keraminė karščiui atspari virvė.Dilatacinė anga turėtų būti nuo 5 iki 10 m visamgrandinės kamino. Virvė montuojam tik prie montavimo šildymo katilo.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA7Sekančius elementus montuojam pagal  eilę:

 • oro plytos,
 • otulina (mineralinė vata),
 • kamino įdėklas. grzewczego.
KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA8Montuojam betoninė plokštelė kuri padengia kaminą. Baigiantreikia atsiminti kad paskutinis keraminis vamzdis yra užbaigtasminimaliai 6 cm virš plokštelės. Dalis deflektoriaus užeina į išorepaviršiaus keraminio vamzdžio- minimalius gylis tai 3cm.Į apatinįdalį delflektorio įdedam aukštos temperatūros silikona ir įspaudžiam įvamzdį. Deflektorius bet kurioje vietoje ne galim pritvirtint prie betoninesplokštelės visam laikui.

Be to dilatacija visoj grandinėj tarp keraminio vamzdžio ir betoninėsplokštelės arba skardos padengiamos kaminą turi būti min. 5 mm visojgrandinėj. Kai trūksta dilatacijos gali sugadinti kamino keraminį įdėklą.
KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJA9Kamino išbaigimas:Pastatyta kamina galima išbaigti tinkų, plokštelėm arba klinkėrinį plytų.Ant pabaigos montuojam ventilacinės grotelės o į pervalos trišakį montuojampervalos durelės.

Prieš pradedant eksploatacijai kaminas tūrį būti paimtas per kaminkrėtį kuris pasirašo protokolą ir daleidžia prie eksploatacijos. Tai yra vienas iš būtinųsąlygų kad gauti garantija!Eksploatacijos metų reikia atkreipt dėmesį į betarpiška veikimą liepsnų į kamino keraminį įdėklų prie statymo vietos apšildymo, prie pradėtos šildymokrosnės , prie neatitinkamo rūšies kamino įdėklo be sklandęs arba prie krosnės ant dujų, kurį pirmoj savo fazėj ne turi steruojamos regulacjosatraūkimo išmetamųjų dujų nuo kamino gali būti priežasčių susidarimo trūkinėjimų. Laikinis šildymo prietaisas reikia kuo nuo toliau padėti nuokamino ir panaudoti reikia ilga prijungimo laida, eventualai laida su didesnių kiekių alkūnių , išelimenuotį galimybės perejimumo liepsnų į kaminą.Panaudoti atitinkama rūšį katilo kuris turi būti eksploatuojamas prie optimalios galios. Naudoti reikia tik patvirtintus šaltinius energijos geram stovi,kurie atitinka rūšies keraminio kamino įdėklo. Visiškai prisitaikyt reikia prie teiškylų paduotų per producenta kas liečia skerspjūvi kamino ir galių ir rūšį katilo kuris turi atitikti kamino parametrom. Atlaukus laikotarpi apie 5-10 dienų ir pasiekta visų pajėgumu jungtys, kaminas yra paruoštas darbui!

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJAASankryžose betoninėse grindyse užlaikomdilatacija nuo 2 iki 3 cm visojgrandinėj kamino korpuso. Jeigu lubosyra padarytos iš lengvai degančiųmedžiagų tai dilatacija turi turėtį mažausei 5cm. Anga išpyldom ugnėmis atspara mineralinėvata.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJABJeigu išmetimas išmetamųjų dujų iš kamino yra produkuojamasant aukštumos didesnes nei 100 cm virš stogo,reikia drengti kaminą per sumontavimą angose, kurįrandasi kiekviename kampe blokelio – armatūros strypų.Kad tai padaryti reikia parinkti angas kampo blokeliuose, mažausai100 cm žemiau stogelių, o įvesti į skylės strypai reikia užlieticementinių skliedinių.

KAMINO SISTEMOS KONEKT MONTAVIMO INSTRUKCIJACDažniausiai sutinkamos klaidos kamino montavimo

PAGRINDINIAI ELEMENTAI KONEKT KAMINO SISTEMOS

 • KAMINO SISTEMA KONEKT1. kamino viršūnes
  užbaigimas
 • KAMINO SISTEMA KONEKT2. dengiamoji plokštele
 • KAMINO SISTEMA KONEKT3. vilna
 • KAMINO SISTEMA KONEKT4. vamzdis
 • KAMINO SISTEMA KONEKT5. trišakis 45° arba 90°
 • KAMINO SISTEMA KONEKT6. pravala
 • KAMINO SISTEMA KONEKT7. kondensato surinkėjas
 • KAMINO SISTEMA KONEKT8. kamino blokas PK, PKW, PKW2
 • KAMINO SISTEMA KONEKT9. kondensato rinktuvo alkūnė
 • KAMINO SISTEMA KONEKT10. grotelės
 • KAMINO SISTEMA KONEKT11. pravalos durelės
 • KAMINO SISTEMA KONEKT12. priekine plokštele
 • KAMINO SISTEMA KONEKT13. kliejai RUDOMAL
 • KAMINO SISTEMA KONEKT14. karščiui atspari virvė
 • ————————————————————————————————————————————————————————

  Pageidaujate išsamesnės informacijos? Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į JŪSŲ užklausą per 1 valandą.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų telefono Nr. (būtina)

  Tema

  Jūsų žinutė

Apžvalga
Data
Komentaras
Puiki prekė
Autorius
51star1star1star1star1star